Satuw üçin fitnes ýoga matasyny maşk ediň

Gysga düşündiriş:


 • Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
 • Marka ady: NO
 • Model belgisi: NO
 • Görnüşi:pilates ýoga mat
 • Uzynlyk:183 sm
 • Material:TPE / EVA, TPE
 • Önümiň ady:Printörite çap edilen ýoga mata
 • Ulanylyşy:Ogaoga maşklary
 • Reňk:Custöriteleşdirilen reňk
 • Ölçegi:183 * 68 sm
 • Aýratynlyk:Çydamly
 • Logotip:Custöriteleşdirilen logotip bar
 • Galyňlygy:3-6mm
 • Gaplamak:Karton
 • MOQ:50 sany
 • Önümiň jikme-jigi

  Bäsdeşlik bahasy Süýşmeýän şahsy bellik Customörite 6mm Tpe ýoga mat iki taraplaýyn eko dostlukly ýoga ýoga pilates üçin

  Haryt bellikleri

  Gysgaça syn

  Üpjünçilik ukyby
  Üpjünçilik ukyby: aýda 10000 bölek / bölek

  Gaplamak we eltip bermek
  Gaplamak barada jikme-jiklikler: Plastiki halta / PE sumka / PVC halta / Geýim halta / Dokalan halta / karton (gaplama) we ýörite gaplama
  Port: Şanhaý FOB / Ningbo

  Surat mysaly:null

  Gurşun wagty (Tölegini şu gün gutarsaňyz, sargydyňyz gowşurylan senäniň içinde iberiler.):

  Mukdary (bölekler) 1-200 > 200
  Gündogar.Wagt (günler) 10 Gepleşik geçirmek

  Önümiň beýany

  Önüm aýratynlyklary

  Önümiň ady Ogaoga Mat
  Stil Döwrebap
  Ulanylyşy Ogaoga maşklary
  Reňk Gülgüne / Gök / Gyrmyzy / Gara / Greenaşyl / Sary / omörite
  Ogaoga maşklary Omörite
  Mata TPE / EVA / omörite
  MOQ 20 HK
  Gaplamagyň usullary Kartonda gaplanan
  QTZSX (1)
  QTZSX (2)
  QTZSX (3)
  QTZSX (4)

  OEM & ODM

  [ýörite nokat]: ýeňil agram, kiçi göwrüm, götermek aňsat, owadan duýgurlyk.

  [gaplamak usuly]: Karton ýa-da özleşdirmäni kabul ediň.

  [özbaşdak işlemek]: ýöriteleşdirilen maslahat beriş müşderi hyzmaty, reňk, aýratynlyklar, logo we ş.m.

  Details Images(1)
  Details Images(2)
  Details Images(3)

  1. gaoga matasynyň ýüzünde birmeňzeş bölejikler, doly köpürjikler, ýumşak duýgy, zäherli, yssyz, süýşmeýän, güýçli çydamlylyk we güýçli ýyrtyk garşylyk bar.Gaoga bilen meşgullanýanlar üçin iň amatly saýlaw.Mundan başga-da, ýoga matasy ýerdäki sowuklygy netijeli ýapyp bilýär, berk tutýar we ajaýyp çydamlylygy, tekizligi, süýşmegine garşylygy we adam derisine laýyklygy bar.Mundan başga-da, çagalaryň oýunjaklary we açyk düşelgeleri üçin amatly bolan başga-da birnäçe fitnes maşklaryny ýerine ýetirip bilersiňiz.

  2. gaoga matalarynyň galyňlygy barada aýdylanda, bazardaky umumy ýoga matalarynyň galyňlygy 3,5 mm, 5 mm, 6 mm we 8 mm bolýar. Iň esasy teklip, täze öwrenýänleriň 6 mm galyňlygy ýaly galyň ýoga matalaryny ulanmagydyr. , sport şikesleriniň öňüni almak üçin. Belli bir esas we tejribä eýe bolanyňyzdan soň, galyňlygy 3,5 mm-den 5 mm-e çenli ýoga matasyna geçip bilersiňiz.

  3.Eger ýumşak türgenleşigiň esasynda ýoga bilen meşgullanýan bolsaňyz, köplenç düşekde oturarsyňyz.Bu wagt has galyň we ýumşak ýoga matasy sizi has amatly eder.Poweröne has dinamik ýoga görnüşi bolan “Power Yoga”, “Flow Yoga” ýa-da “Ashtanga ogaoga” bilen meşgullanýan bolsaňyz, has inçe we has düşek gerek.Gaty ýumşak ýoga matasy etmek aňsat däl.Has talap edýän käbir adamlar, gaty galyň ýoga matalarynyň ýer bilen aragatnaşygyna päsgelçilik döredýändigini duýýarlar we aslynda ýoga matalarynyň galyňlygy esasan şahsy islegiňize baglydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1622604012(1)

   

   

   

  Combo Set hödürlenýär
  0
  Gelip çykan ýeri
  Hytaý
  Zhejiang
  Marka ady
  Etme
  Model belgisi
  Etme
  Uzynlyk
  183 * 61 sm
  Material
  TPE
  Reňk
  Custöriteleşdirilen reňk
  Ulanylyşy
  Ogaoga Pilatus maşklary
  Aýratynlyk
  Süýşmezlik
  Önümiň ady
  Printörite çap edilen sport zaly TPE Organiki maşk fitnesiniň eplenýän eko dostlukly ýoga matasy
  Logotip
  Custöriteleşdirilen logotip bar
  Galyňlyk
  6mm / 8mm
  MOQ
  50 sany
  OEM
  Accpet
  Arza
  Fitnes enjamlarynyň goýmasy
  Funksiýa
  Ogaoga Erercise

  best yoga mat

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň