Biz hakda

Toparymyz

2010-njy ýylda döredilen “ololanda Fitness” -iň häzirki wagtda 500-den gowrak işgäri bolan 3 sany uly zawody bar.Döredileli bäri durmuşy gowulaşdyrýan önümlere üns berýäris.Soňky birnäçe ýylda fitnes önümleri pudagyny nyşana aldyk we 800-den gowrak daşary ýurtly müşderä hyzmatlar etdik.

Haryt

Näme üçin bizi saýlaýar?

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam ...

Iň soňky habarlar